Rejsebetingelser

Rejsebetingelser for rejser med Glostrup Skiclub

Nedenstående betingelser gælder som udgangspunkt for skiture som arrangeres af Glostrup Skiclub med mindre andet er nævnt i turoplægget for den konkrete tur.

Klubbens ture arrangeres og budgetteres altid med henblik på, at de skal hvile i sig selv økonomisk. På visse ture yder klubben et mindre tilskud til f.eks. undervisning eller andre aktiviteter.

Der er en forudsætning for at deltage på klubbens ture, at man er medlem af Glostrup Skiclub. Indmelding kan ske online på klubbens hjemmeside http://www.glostrupskiclub.dk.

Tur informationer
Annoncering og tilmelding til klubbens ture sker på klubbens hjemmeside http://www.glostrupskiclub.dk . Her kan man også finde de opdaterede informationer om tilgængelige ture, priser, betingelser mv. I tvivlstilfælde er det de opdaterede tur-betingelser på hjemmesiden, som gælder.
Forhåndstilmelding
For visse ture er det mulig at forhåndstilmelde sig på hjemmesiden. Formålet med forhåndstilmelding er at give turlederne mulighed for at måle interessen for deltagelse, så de kan lave de bedst mulige aftaler med underleverandører som rejsebureauer, busselskaber, pensionater osv. En forhåndstilmelding er ikke bindende, ligesom klubben heller ikke er forpligtet til at gennemføre den aktuelle tur. Som forhåndstilmeldt vil man være garanteret plads på turen, såfremt den endelige tilmelding udføres inden 2 uger fra start af tilmelding for den pågældende tur.
Tilmelding
Tilmelding til ture sker fra et på forhånd annonceret tidspunkt på klubbens hjemmeside. Ved tilmelding skal oplyses information om alle deltager(nes) navne, alder, skierfaring mv. samt medlemsnummer for én af deltagerne fra hver familie. Herudover kan hver enkelt tur indeholde et antal til/fravalg f.eks. vedr. indkvartering og transport som skal foretages ved tilmelding. Tilmelding til evt. skiundervisning sker ligeledes i forbindelse med tilmeldingen. Bemærk at tilmeldingen først er gyldig når indbetalt depositum er modtaget, jvf. nedenfor, og når der er betalt kontingent.
Betaling
Betalinger sker ved bankoverførsel til det kontonummer som er angivet for de enkelte ture. Ved overtegning/tvivlstilfælde er det rådighedsdatoen for det på klubbens konto modtagne beløb som gælder.
I forbindelse med tilmelding skal indbetales depositum per deltager (med mindre andet er angivet for den konkrete tur). Ved senere framelding er depositum som udgangspunkt tabt.
Ved framelding senere end sidste tilmeldingsdato (men før dato for betaling af restbeløb) skal det fulde beløb for deltagelse stadig betales. Eventuelt fratrækkes bestillinger/ydelser, som kan annulleres uden udgift for klubben (eks. hotel, liftkort, mad). Depositum er under alle omstændigheder tabt.
Restbeløb for deltagelse skal indbetales senest den dato, som er angivet for turen. Ved framelding efter indbetaling af restbeløb er dette som udgangspunkt tabt, dog kan der ved dokumenteret sygdom tilbagebetales beløb, hvor der kan opnås refusion hos slutmodtagen (eks. liftkort el. mad). En eventuel tilbagebetaling vil ske efter afslutning af turen og regnskabet for samme.
Ændring af deltagernavn (eks. ved afbud og fremskaffelse af reservedeltager) er muligt, i det omfang det kan lade sig gøre, evt. ved betaling af den merudgift, der måtte være forbundet hermed (f.eks. hos flyselskab).
Overtegning/aflysning
Af turbeskrivelser fremgår et minimum og maksimum antal deltagere, som danner grundlag for turens budget.
Hvis der ved udløb af tilmeldingsfristen er færre deltagere end det forudsatte minimum, kan klubben vælge at:
  • Aflyse turen. I forbindelse med aflysning tilbagebetales alle indbetalte beløb til deltagerne.
  • Tilbyde turen med ændret pris og/eller indhold. I så fald vil deltagere, hvis ønsket, kunne vælge at framelde sig turen med tilbagebetaling af indbetalte beløb.
Hvis turen overtegnes, vil interesserede kunne tilmelde sig på venteliste. Der opkræves ikke depositum for at stå på venteliste.
Over/underskud og forbehold
Selve turens budget er baseret på, at turen økonomisk skal hvile i sig selv.
Der tages generelt forbehold for prisændringer som følge af udefra kommende omstændigheder som f.eks. ændringer i valutakurser, nye skatter og afgifter mm.
Klubben er ej heller ansvarlig for pris- eller andre ændringer/aflysninger af ydelser, som klubben køber hos tredje part herunder busselskaber, liftkort-selskaber, hoteller, pensionater mv. Klubben vil selvfølgelig søge at sikre deltagernes interesser bedst muligt i de aftaler, der indgås med tredje part.
Et mindre overskud tilfalder ubeskåret det alpine arbejde i Glostrup Skiclub.
Forsikring
Der er ikke nogen forsikringer tilknyttet klubbens turtilbud, men som medlem af klubben og dermed Dansk Idrætsforbund er man dækket i en række situationer, læs mere på http://www.idraettensforsikringer.dk.
Deltagere er selv ansvarlige for at sikre sig den ønskede dækning (afbestilling, hjemtransport mv.) i form af private forsikringer.
Skiskole
Til ture med Glostrup Skiclub er der tilknyttet tilbud om skiundervisning. Tilbuddet afhænger af den enkelte tur, og der henvises til tur-beskrivelsen.
Undervisning er som udgangspunkt inkluderet i prisen og obligatorisk, men under visse omstændigheder kan man framelde sig undervisning og få et tilsvarende nedslag i prisen: a) Hvis man er over 50 år. b) Hvis man er over 18 år og har været medlem i klubben i mere end 10 år.
Tidslinje
Forhåndstilmelding* I perioden op til tilmeldingsstart kan man foretage en ikke bindende forhåndstilmelding.
Tilmelding start Tilmelding til ture starter på hjemmesiden. Depositum indbetales ved tilmelding.
Tilmelding start + 2 uger* Forhåndstilmeldte er ikke længere garanteret plads på turen.
Sidste tilmelding Hvis minimum antal tilmeldte ikke er opnået, er det muligt, at turen må aflyses/ændres.
Indbetaling af restbeløb Turens restbeløb indbetales.
Tur afholdes Turen afholdes.
Tur regnskab Opgørelse af over/underskud på turen. Evt. refusion af indbetalte beløb til frameldte deltagere.

* Gælder kun ved ture hvor der er annonceret at forhåndstilmelding er muligt.

Sidst opdateret 18. juni 2018, Hans Henrik