Generalforsamling d. 27 oktober 2022

Den årlige generalforsamling i Glostrup Skiclub afholdes torsdag den 27. oktober kl. 18.00 Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Planer for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent og indskud.
7. Valg af formand/kasserer.
  Kasserer er på valg. Ulrik Teilmann genopstiller
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Jan og Vici er på valg. Begge genopstiller.
9. Valg af 2 suppleanter.
  Jens og Sofie er på valg. Begge genopstiller.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Skiclubben vil være vært for lidt mad og drikke. Af hensyn til indkøb af dette, bedes tilmelding til generalforsamlingen ske pr. mail senest 24. oktober til formand@glostrupskiclub.dk
Det er vigtigt at du som medlem møder op på generalforsamlingen og dermed får indblik i klubben virke og bestyrelsens arbejde og kan påvirke dette.
På bestyrelsens vegne
Siemen

Læs referat fra generalforsamlingen i pdf her.