Generalforsamling d. 18 oktober 2018

Den årlige generalforsamling i Glostrup Skiclub afholdtes torsdag den 18. oktober kl. 18.00 Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Planer for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent og indskud.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Læs referat fra generalforsamlingen i pdf her.